Green Clean Group

« Наводнение | Home | Земетресение »

Радиоактивно или химическо замърсяване

При настъпило такова събитие:

1. Покрийте носа и устата си с кърпа, за да намалите вдишването на радиоактивният прах или токсичен газ.
2. Не докосвайте изхвърлените предмети при експлозия - може да са радио активни.
3. Влезте бързо в сграда със здрави стени и прозорци - затворете всички врати и прозорци.
4. Изключете отоплителните и климатичните системи, които освежават въздуха отвън.
5. Ако сте в кола, затворете прозорците, изключете климатика, отоплението и вентилационните отвори. Изключете двигателя на машината.
6. Мийте се обилно и често. Изперете дрехите си, с които сте били навън или ги приберете в найлонова торба.
7. Ако сте далеч от сграда, излезте встрани от пътя и спрете на безопасно място. Ако е слънчево или горещо, опитайте се да спрете под мост или на сенчесто място.
8. останете в колата, докато не се окаже, че е безопасно да се върнете на пътя.
9. Непакетираните хранителни продукти или вода, които са на открито, може да са замърсени.
10. При високи нива на радиация се появява гадене, повръщане, диария, подуване и зачервяване на кожата. В тези случаи, трябва незабавно да се свържете с Вашият личен лекар или да отидете в болница.