Green Clean Group

Консултиране

Грийн Клийн Груп предлага консултантски услуги за организация, управление, провеждане на Общи Събрания, изготвяне на годишни отчети, съставяне на бюджети, завеждане на съдебни искове срещу недобросъвестни съсобственици, консултации по ЗУЕС и ЗУТ, съставяне на паспорти за енергийна ефективност на сгради и др.

Крийн Клийн Груп разполага с екип от юристи и адвокати компетентни да Ви консултират по всякакъв вид въпроси свързани с КПК.

Комплекси от затворен тип

Грийн Клийн Груп предлага управление и изготвяне на индивидуални проекти, анализи и консултации за управление на комплекси от затворен тип. Това включва анализиране моментното състояние на комплекса, организация, подбор и обучение на персонал обслужващ комплекса от затворен тип. Изготвяне на годишни бюджети за управлението и поддръжка на комплекса, приблизителна стойност на консумативите, фонд за „възобновяване и развитие”, предложения за нововъведения и оптимизация на общите части. Свикване и провеждане на Общи събрания на комплекса. Представляване на комплекса от затворен тип пред трети лица. Цялостна техническа поддръжка на комплекса. Настройка и профилактика на системите обслужващи комплекса.

Съвети, полезна информация, статии, световни тенденции

За контакти