Green Clean Group

Цени

Всяка сграда и нейните обитатели имат различни нужди и потребности. Затова ние Ви предоставяме възможността сами да съставите пакети услуги които да ползвате. Всяка от предлаганите от нас услуги може да се ползва индивидуално и цената и не следва да бъде променена.

1. Почистване на входа

Измитане и измиване на общите части на сградите (стълбища, фоайе, между етажни площадки, обслужващи коридори асансьор, парапети, первази, врати, прозорци). Почистването се извършва от професионални хигиенисти по предварително установен график, като за качеството се следи от инспектори. Използват се професионални препарати за всички видове настилки и повърхности (Kimberly-Clark; Kleen Purgatis).

Почистване на входа веднъж седмично 115 лв. месечно

Почистване на входа два пъти седмично 220 лв. месечно

2. Поддръжка на прилежащите зелени площи

Услугата включва поддръжка на съществуващите растения. Два пъти седмично поливка. Веднъж седмично косене на тревната настилка. Ежеседмично почистване и плевене. Веднъж сезонно пресявка на тревната настилка. До 100 м2

- 160 лв. месечно

3. Поддръжка и смяна на ел.крушки и фасонки.

Поддръжка и смяна на ел. крушки и фасонки във общите части на входа. Констатиране и локализиране на други проблеми по ел. инсталацията в общите части.

- 45 лв. месечно

4. Превантивна борба с вредителите – дезинфекция и дератизация

Превантивна борба с вредители дезинсекция и дератизация, на общите части на сградите (в т.ч. стълбища, между етажни пространства и площадки, мазета, тавани и др.) срещу: мравки, хлебарки, кърлежи, мишки.

- 30 лв. месечно

5. Поддръжка на асансьор

Гаранционно и извънгаранционно обслужване и профилактика на пътнически и товарни асансьори. 24 часова аварийна служба за заседнали хора.

- 12 лв. на спирка месечно

6. Приблизителни режийни и консумативи на входа

Средно месечно изчислена сума за изразходваната от ЕС електрическа енергия, вода. Всички средства над събрани при изравнителни фактури се досъбират или над събраната сума отива в касата за „Възстановяване и развитие” на ЕС

- 85 лв. месечно

7. Фонд “Ремонт и обновление” съгласно чл.11, ал.1, т.7 от ЗУЕС

Събиране на средства за възстановяване и развитие на прилежащите общи части, извършване на дребни ремонтни дейности свързани с амортизирани, повредени или счупени части /стъкла, врати, парапети, осветителни тела и др./ на сградата.

- По решение на ОС, но не по-малко от

1% от МРЗ месечно

8. Портиер

Осигуряване на 12/24 часов режим на живо наблюдение и контрол на достъпа до сгради, комплекси, гаражи и др. Изготвяне и налагане на стандарти за работа.

Денонощен пост – 3200 лв. месечно

Нощен пост – 1400 лв. месечно

Дневен пост – 1250 лв. месечно

9. Управление и индивидуално заплащане на дължимите такси към ЕС / Касиер на входа

1. Поемане и изпълняване на функцията на Управител на ЕС по ЗУЕС в т.ч. организиране и провеждане на Общи събрания , изготвяне и съхранение на документацията свързана с общите събрания на съсобствениците, изготвяне и поддържане на книга на собствениците по ЗУЕС, уреждане на взаимоотношения с общината и др. институции, изготвяне на 4 м. отчети за извършената работа и състоянието на сградата.

2. Поемане и изпълняване на функциите касиер на ЕС. Изготвяне на годишни финансови и бюджетни отчети и доклади представяни пред ОС на ЕС Таксата включва

заплащане консумативите на входа както и разноските по индивидуалното събиране на дължимите такси към обслужващите фирми.

Можем да Ви предложим цена за тези услуги след направен оглед !

* Съсобствениците са солидарно съучастни към разноските по закупуването на резервни части или за ремонтирането на такива в случаите когато това трябва да бъде извършено от трети лица и парите в касата за възстановяване и развитие не достигат или такава не е организиранa.

Цените са примерни и са изчислени на база 6 етажна сграда с18 апартамента.

За да изготвим конкретна ценова оферта моля да се свържете с нас за да направим оглед на Вашата сградата.