Green Clean Group

« Портиери | Home | За клиенти на Грийн Клийн Груп »

Консултиране

Грийн Клийн Груп предлага консултантски услуги за организация, управление, провеждане на Общи Събрания, изготвяне на годишни отчети, съставяне на бюджети, завеждане на съдебни искове срещу недобросъвестни съсобственици, консултации по ЗУЕС и ЗУТ, съставяне на паспорти за енергийна ефективност на сгради и др.

Крийн Клийн Груп разполага с екип от юристи и адвокати компетентни да Ви консултират по всякакъв вид въпроси свързани с КПК.

За контакти