Green Clean Group

« За клиенти на Грийн Клийн Груп | Home | Промени в ЗУЕС »

Поддръжка на асансьорни уредби

Грийн Клийн Груп има подписани договори със сертифицирани асансьорни техници, лицензирани да поддържат всички видове, марки български и вносни асансьорни уредби. 7 / 24 ч. аварийна помощ, регулярни профилактични прегледи, технически преглед на асансьорната уредба, извършване на ремонтни дейности.