Green Clean Group

« Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации | Home | Радиоактивно или химическо замърсяване »

Наводнение

Строителството в заливните зони на реките, преграждането на речните течения, както и изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в коритата на реките в противозаконно !!!

Ако, забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони или преграждания на речните течения и корита, сигнализирайте в общината или на тел. 112

При настъпило наводнение:

1. Изключете газта и електричеството
2. При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължа да расте, заемете най-горните етажи или покрива
3. Ако с намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение
4. При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе
5. При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака преминаването на пороя
6. Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
7. Бързо течащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасено въже за тялото.
8. При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.