Green Clean Group

« Поддръжка на гаражи | Home | Портиери »

Управление на комплекси от затворен тип

Грийн Клийн Груп предлага изготвяне на индивидуални проекти, анализи и консултации за управление на комплекси от затворен тип. Това включва анализиране моментното състояние на комплекса, организация, подбор и обучение на персонал, обслужващ комплекса от затворен тип. Изготвяне на годишни бюджети за управление и поддръжка на комплекса, приблизителна стойност на консумативите, фонд за „възобновяване и развитие”, предложения за нововъведения и оптимизация на общите части. Свикване и провеждане на Общи събрания на комплекса. Представляване на комплекса от затворен тип пред трети лица. Цялостна техническа поддръжка на комплекса. Настройка и профилактика на системите обслужващи комплекса.