Green Clean Group

« Управление на комплекси от затворен тип | Home | Консултиране »

Портиери

Осигуряване на 12/24 часов пост портиери. Основно  задължение на тези служители е да следят човеко потока преминаващ през сградата/комплекса. Също така, в зависимост от спецификите на обекта Портиерите изпълняват и редица други дейности, в зависимост от нуждите, в това число снегопочистване, допълнително поливане на прилежащите зелени площи, следят за спазването на правилника за вътрешния ред в сградата, ежедневна инспекция на сградата / комплекса и обслужващите я машини, съоръжения и апарати.