Green Clean Group

Работен процес

От момента в които получим вашето запитване, ние започваме бързо и отговорно да следим за изпълнението на вашата поръчка.
За да сте сигурни, че всяка поръчка е изпълнена коректно и навреме, ниеви предлагаме да се запознаете със стъпките през които минава всяка поръчка от получаването и до формирането на крайната сметка.

  1. Получаване на заявката, за изготвяне на оферта
  2. Заявката се преглежда от Управителите на „Грийн Клийн Груп”
  3. Прави се оглед на сградата (обекта) с цел да се уточнят спецификациите на работата и нуждите на клиентите
  4. Изготвя се договор и се уточняват параметрите по него ( за видовете, честотата и цена на предоставяните услуги )
  5. Подписване на договор след решение на Общо Събрание
  6. Поръчката се разпределя по съответните звена с цел включването им в график
  7. Услугите са доставени
  1. Четири месечни отчет за предоставените услуги с фактура за предоставените услуги и изпращана на адреса за кореспонденция с клиента

Галерия