Green Clean Group

« Онлайн подаване на сигнал за проблеми | Home | Наводнение »

Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации

Уважаеми съграждани, Столична Община, чрез вашият професионален домоуправител предлагат на вашето внимание правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации:

Наводнение

Радиоактивно или химическо замърсяване

Земетресение