Green Clean Group

« Как да пестим Вода | Home | Проект на Наредба за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване »

Съвети, полезна информация, статии, световни тенденции

15.09.2008 Правилник за Управлението Реда и Надзора в Етажната Собственост

30.07.2009 Закон за управление на етажната собственост

26.01.2011  Примерен Правилник за вътрешният ред в ЕС

25.02.2011 Проект на Наредба за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

30.05.2011 Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

30.06.2011Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на Етажната

28.07.2011 Промени в Закона за Управлението на Етажната собственост

24.10.2011 Как да пестим вода

20.12.2011 Закон за собствеността

11.04.2012 Започва изпълнението на проект “Енергийно обновяване на български домове”

15.05.2012 Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации