Green Clean Group

Събиране на таксите - “касиер”

Thursday, May 22nd, 2008

Тази услуга Ви предлага събирането на дължимите такси да се извършва от нас, чрез посещение на място или при индивидуално разплащане по електронен път (e-pay) .
Услугата включва заплащане консумативите на входа за електричество, вода, външни фирми поддържащи сградната инсталация.