Green Clean Group

« Нашата мисия | Home | Почистване »

Събиране на таксите - “касиер”

Тази услуга Ви предлага събирането на дължимите такси да се извършва от нас, чрез посещение на място или при индивидуално разплащане по електронен път (e-pay) .

Услугата включва заплащане консумативите на входа за електричество, вода, външни фирми поддържащи сградната инсталация.