Green Clean Group

« Снегопочистване | Home | Имуществено застраховане »

Застраховка на имущество срещу първи риск

Застраховката покрива понесените от Вас щети вследствие пожар, природни бедствия и други събития, довели до унищожаване или увреждане на Вашето имущество. В сравнение с обичайните имуществени застраховки предимствата на тази застраховка са:

· обезщетяваме в пълен размер Вашите загуби вследствие първото застрахователно събитие,

· нисък размер на премията, която заплащате,

· облекчено сключване и обслужване - не описвате и не оценявате Вашето имущество, не попълвате въпросник, не уведомявате за новопридобито имущество и др.

Застрахователно покритие .Предлагаме Ви три варианта на покритие, предмет на избор съобразно Вашите конкретни изисквания и необходимост.

Основно покритие. На обезщетение подлежат понесените от Вас щети вследствие пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, удар от мълния, експлозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони, и други външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно.

Разширено покритие.Към основното покритие може да добавите рисковете земетресение и злоумишлени действия на трети лица.

Максимално покритие.Към основното покритие може да добавите рисковете земетресение, злоумишлени действия на трети лица, късо съединение или токов удар, и кражба чрез взлом на аудио-визуална или стационарна компютърна техника (вкл. периферни устройства) съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс.

цитат - Алианц България