Green Clean Group

« Проект на Наредба за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване | Home | Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост »

Промоция

1.СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

* Безплатна инсталация и оборудване (до 3 контролни точки)

* Безплатна поддръжка на осветлението (до 20 крушки месечно)

2. ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

* Всички клиенти сключили договор за 2 г. ползват 15% отстъпка

3. СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Машинно и ръчно снегопочистване на площи до 200 м2 - цена 45 лв. на посещение

4. СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

* При изграждане на система за видео наблюдение с над 10 броя камери, 2 броя камери  са с 50% отстъпка

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:

Отдел Продажби - Виктор Петров / 02 484 00 56; 0893 490 746 / sales@greencleancity.com